Hướng dẫn chơi :

Sử dụng phím phải và trái để di chuyển mái chèo nhằm đưa bóng nảy lên và phá vỡ các khối.

Nếu bạn đánh trượt bóng, điểm số của bạn và các khối sẽ được đặt lại.