Chia sẻ nhiều tài khoản chát GPT

Tác giả : admin | 20:19 06/02/2023 | 420 Lượt xem
Tham gia nhóm zalo để nhận tin mới nhất : https://zalo.me/g/daecdm571
×

Chát Gpt đang làm mưa làm gió trên thị trường online, Vậy chát GPT là gì , nó như 1 con robots giúp ta giải quyết những câu hỏi hóc búa hay những bài toán li kì, hay những đoạn code .

Dưới đây là một số tài khoản chát GPT, chia sẻ cho các bạn cùng vào xem con chát này nó làm được những gì nhé

B1: Vào https://chat.openai.com/auth/login đăng nhập các tài khoản dưới đây. Chú ý vì người dùng nhiều lên kiên nhẫn đợi xem con chát nó thực hiện như nào nhé

chatgpt2@maihuybao.dev / maihuybao
chatgpt3@maihuybao.dev / maihuybao
chatgpt4@maihuybao.dev / maihuybao
chatgpt5@maihuybao.dev maihuybao
gouflex40@gmail.com deployiadell22
joseno2308@gmail.com *josejose*
tarchis03@gmail.com adriamsfalconett
m.smigielski2001@gmail.com 01290705037PorcupineTree
zeeshan223742@gmail.com shani.3244
paolariverospy@gmail.com h1010103030
mitzubob@gmail.com Dalle12!
iuly07raul05@gmail.com Stefymihai2005?
mihaialex2308@gmail.com 23082011
saulea.s@yahoo.com ec%%HS5H?v3DhA&
chngalvin30@gmail.com Chng747822
mofc1903@gmail.com mofc0147
danny.petrigal@gmail.com dannybobo2010
sadettinsenol0606@gmail.com KAMUguv0
lucianoparavati@hotmail.com 48547689
udaykumar.anil111@gmail.com uday@1RAGA
cg16spyop@gmail.com JAIBGMIii11
aryanh205@gmail.com aryanh13826
abuzerceylann@gmail.com 7TgYL6y$j.HtTb*
yyedek19@gmail.com nWY62Kvn1999
shabbaros346@gmail.com Phaser3100
leewencoln.maina@students.jkuat.ac.ke qwerty66ghi
jorgedavidmorenoantonio@gmail.com 5101959
glennisagani88@gmail.com awesomedude
elibustose@gmail.com Islapuna@2030
nlado49@gmail.com quockhang3006
nunyzale@teleg.eu 20202020
jenishtamang702@gmail.com Jenish_Tam
yanisbouzghi599@gmail.com wyqgot-pyjgyg-3bukSu
italobulnes@gmail.com virtualhn
correo.aloe@gmail.com internet4508
Ahmedyassine2002@gmail.com AhMeD.10012002
vinaycreation78@gmail.com mafiakid247
ha.n.s.ki.tk.it@gmail.com ha.n.s.ki.tk.it
evergreenmehak@gmail.com 12345678
lenzhenys@gmail.com E1s2a3m4s5m6dalle
contact.essghaier@gmail.com 852852Aa
geecheneei@hotmail.com 01012009gG
seankanishov@gmail.com Kxxi7x11!
bartvador@duck.com Katelyn010*
daniconchev@gmail.com dani_123
nafizhossain321@gmail.com A,h9cnPEaC8.GE4
amanda0410d@gmail.com !Sleep000well
emiliocornejoxxx@gmail.com rag2312312313
cornejoemilio092@gmail.com cyspack0312
yimaztayfun007@gmail.com 11111997
matheobeucler@gmail.com Math2008?
charles.roubiere@gmail.com 777cccr81a
koketsolekau86@gmail.com BonoloK2#
ignamuma@gmail.com waza12456
sobowaodya@iubridge.com 13579abcde24680
leon.art.official@gmail.com pqr34827620
frankbaves@gmail.com DaniDiosaVosMugrosa
raskal60hz@gmail.com raskal.exe
rsparth2004@gmail.com Parthleekha1
rexxepico@gmail.com Romina.exe123
luna22012001@gmail.com justinenzunga1
osmanbegovicevelin3@gmail.com zanimljivsajt
babi49039@gmail.com Biaabdul764!?
lazicuros17@gmail.com Slusalice154
vavesoy581@24rumen.com ayus1H@21
sayed9041971@gmail.com Shaoni118109#
dyardler309@outlook.com Aludyarxdr99
aremama227@gmail.com Fer3544@@#
sanjidashrestta8989@gmail.com shrestta8986
Jamalalserhan77@gmail.com Jamal2006
j365030@gmail.com JRuma@123
j365030@gmail.com Juma@1992
gonzalomontero980@gmail.com XDgonchiotaku88
infotechjohncv@gmail.com openai_GPT-3
ronald9cz@gmail.com sistemas
solsilvana@gmail.com cronos6832
martirproducciones@gmail.com MARTIR681976
daniel.gongora@udea.edu.co Danielgg28
kavindakusal517@gmail.com 123kusal
hmezher336@gmail.com hadidalle2
hmezher336@gmail.com Hadidalle336
vhspirit@gmail.com Alayli27
nickstevenortiz@gmail.com pinguino
30ahmed3020@gmail.com m123

whrzienjkfihsex@triots.com/iX%n6Mt6*
xommjvaq@triots.com/8oPe2hP@v
ywbiporkcody@triots.com/A^2PR4x8V
czalfauwcdp@triots.com/gK5Y9tB$4
dkehovjzfbklwio@triots.com/b$vTHN8Tg
qruiobnjsqsuqdm@triots.com/dh*5aGaeP
hsgmhrwke@triots.com/g5h@*UM5x
thgdkhdxmiuddm@triots.com/5%sdGAq*7
qcsirbxjoicpcn@triots.com/!cb8vTFha
ravepkc@triots.com/[#s498ypvW]
movkhnmazdmjo@triots.com/sR&dD64@n
xzowvudjlobkr@triots.com/Q*Mqp4zsD
otqjqoqgayvvt@triots.com/Y@JnuBr9w
zlbebkkt@triots.com/T$N#m4QZH
iiutlo@triots.com/FGi@rDr86
uwbdjcwze@triots.com/h&bZ5@9PW
fbuivbxalaiidd@triots.com/y$EV5SmE2
yikipwojz@triots.com/Z*&NZen7V
ulwbxzzwwagmhl@triots.com/toshiro123
xrtqtyrxfwurrpg@triots.com/toshiro123
tzaztjttcjsfqg@triots.com/toshiro123
zukrkpbylwomyjx@triots.com/toshiro123
iudsrzmej@triots.com/toshiro123
iysabyxxln@triots.com/Nz74XY!eD
chatgpt.xcoder2@gmail.com/12345678
chatgpt.xcoder1@gmail.com/12345678
dth_bkpro_2010@yahoo.com/abc123456_
hammiu2010@gmail.com/abc123456_
linhbkpro2010@gmail.com/abc123456_
zht0000002+w@gmail.com/zzxx5589
zht0000002+q@gmail.com/hhiin789
zht0000002+l@gmail.com/hhtt1232
openai@tego.global/etd*EJN_baw3wqe2urd
chatgpt@tego.global/dme@xvr6KAR5zaw1yfw
testchatgpt004@gmail.com/dangky_saber
testopenai003@gmail.com/dangky_saber
testchatgpt002@gmail.com/dangky_saber
testopenai001@gmail.com/dangky_saber
daubotq0123@gmail.com/duyduy11
locmaymo@gmail.com/ungholocnhe
phamlocfreechatgpt@gmail.com/ungholocnhe
khiethieuqua@gmail.com/khiethieuqua
chatgpt2@maihuybao.dev/maihuybao
chatgpt3@maihuybao.dev/maihuybao
chatgpt4@maihuybao.dev/maihuybao
chatgpt5@maihuybao.dev/maihuybao
gouflex40@gmail.com/deployiadell22
joseno2308@gmail.com/*josejose*
tarchis03@gmail.com/adriamsfalconett
m.smigielski2001@gmail.com/01290705037PorcupineTree
zeeshan223742@gmail.com/shani.3244
paolariverospy@gmail.com/h1010103030
mitzubob@gmail.com/Dalle12!
iuly07raul05@gmail.com/Stefymihai2005?
mihaialex2308@gmail.com/23082011
saulea.s@yahoo.com/ec%%HS5H?v3DhA&
chngalvin30@gmail.com/Chng747822
mofc1903@gmail.com/mofc0147
danny.petrigal@gmail.com/dannybobo2010
sadettinsenol0606@gmail.com/KAMUguv0
lucianoparavati@hotmail.com/48547689
udaykumar.anil111@gmail.com/uday@1RAGA
cg16spyop@gmail.com/JAIBGMIii11
aryanh205@gmail.com/aryanh13826
abuzerceylann@gmail.com/7TgYL6y$j.HtTb*
yyedek19@gmail.com/nWY62Kvn1999
shabbaros346@gmail.com/Phaser3100
leewencoln.maina@students.jkuat.ac.ke/qwerty66ghi
jorgedavidmorenoantonio@gmail.com/5101959
glennisagani88@gmail.com/awesomedude
elibustose@gmail.com/Islapuna@2030
nlado49@gmail.com/quockhang3006
nunyzale@teleg.eu/20202020
jenishtamang702@gmail.com/Jenish_Tam
yanisbouzghi599@gmail.com/wyqgot-pyjgyg-3bukSu
italobulnes@gmail.com/virtualhn
correo.aloe@gmail.com/internet4508
Ahmedyassine2002@gmail.com/AhMeD.10012002
vinaycreation78@gmail.com/mafiakid247
ha.n.s.ki.tk.it@gmail.com/ha.n.s.ki.tk.it
evergreenmehak@gmail.com/12345678
lenzhenys@gmail.com/E1s2a3m4s5m6dalle
contact.essghaier@gmail.com/852852Aa
geecheneei@hotmail.com/01012009gG
seankanishov@gmail.com/Kxxi7x

ulwbxzzwwagmhl@triots.com | toshiro123
xrtqtyrxfwurrpg@triots.com | toshiro123
tzaztjttcjsfqg@triots.com | toshiro123
zukrkpbylwomyjx@triots.com | toshiro123
iudsrzmej@triots.com | toshiro123

 

whrzienjkfihsex@triots.com|iX%n6Mt6*
xommjvaq@triots.com|8oPe2hP@v

ywbiporkcody@triots.com|A^2PR4x8V

czalfauwcdp@triots.com|gK5Y9tB$4

dkehovjzfbklwio@triots.com|b$vTHN8Tg

qruiobnjsqsuqdm@triots.com|dh*5aGaeP

hsgmhrwke@triots.com|g5h@*UM5x

thgdkhdxmiuddm@triots.com|5%sdGAq*7

qcsirbxjoicpcn@triots.com|!cb8vTFha

hattietillman5@msgsafe. io|N@XjqX8eZ – riêng cái này phải xoá dấu cách ở email đi nha

ravepkc@triots.com| #s498ypvW

movkhnmazdmjo@triots.com|sR&dD64@n

xzowvudjlobkr@triots.com|Q*Mqp4zsD

otqjqoqgayvvt@triots.com|Y@JnuBr9w

zlbebkkt@triots.com|T$N#m4QZH

iiutlo@triots.com|FGi@rDr86

uwbdjcwze@triots.com|h&bZ5@9PW

fbuivbxalaiidd@triots.com|y$EV5SmE2

yikipwojz@triots.com|Z*&NZen7V

iysabyxxln@triots.com | Nz74XY!eD

Username Password
1 khietvidai@gmail.com khietvidai
2 khietgiauco@gmail.com khietvidai
3 khietkhoemanh@gmail.com khietvidai
4 khietseobds@gmail.com khietvidai
5 lophocvetranh@gmail.com khietvidai
6 thuythuvngpt@mail1s.cyou Anonymous@1234
7 thantaigcv@mail1s.cyou Anonymous@1234
8 thailongctv@mail1s.cyou Anonymous@1234
9 linhlungctv@mail1s.cyou Anonymous@1234
10 huycanzui@mail10p.cyou Anonymous@1234
11 thanhphozyu@mail1s.cyou Anonymous@1234
12 thongociok@mail1s.cyou Anonymous@1234
13 dongauni@mail1s.cyou Anonymous@1234
14 huydaivn@mail1s.cyou Anonymous@1234
15 khoidongtz@mail1s.cyou Anonymous@1234
16 thanhphuocza@mail1s.cyou Anonymous@1234
17 whrzienjkfihsex@triots.com iX%n6Mt6*
18 xommjvaq@triots.com 8oPe2hP@v
19 ywbiporkcody@triots.com A^2PR4x8V
20 czalfauwcdp@triots.com gK5Y9tB$4
21 dkehovjzfbklwio@triots.com b$vTHN8Tg
22 qruiobnjsqsuqdm@triots.com dh*5aGaeP
23 hsgmhrwke@triots.com g5h@*UM5x
24 thgdkhdxmiuddm@triots.com 5%sdGAq*7
25 qcsirbxjoicpcn@triots.com !cb8vTFha
26 ravepkc@triots.com [#s498ypvW]
27 movkhnmazdmjo@triots.com sR&dD64@n
28 xzowvudjlobkr@triots.com Q*Mqp4zsD
29 otqjqoqgayvvt@triots.com Y@JnuBr9w
30 zlbebkkt@triots.com T$N#m4QZH
31 iiutlo@triots.com FGi@rDr86
32 uwbdjcwze@triots.com h&bZ5@9PW
33 fbuivbxalaiidd@triots.com y$EV5SmE2
34 yikipwojz@triots.com Z*&NZen7V
35 ulwbxzzwwagmhl@triots.com toshiro123
36 xrtqtyrxfwurrpg@triots.com toshiro123
37 tzaztjttcjsfqg@triots.com toshiro123
38 zukrkpbylwomyjx@triots.com toshiro123
39 iudsrzmej@triots.com toshiro123
40 iysabyxxln@triots.com Nz74XY!eD
41 chatgpt.xcoder2@gmail.com 12345678
42 chatgpt.xcoder1@gmail.com 12345678
43 dth_bkpro_2010@yahoo.com abc123456_
44 hammiu2010@gmail.com abc123456_
45 linhbkpro2010@gmail.com abc123456_
46 zht0000002+w@gmail.com zzxx5589
47 zht0000002+q@gmail.com hhiin789
48 zht0000002+l@gmail.com hhtt1232
49 openai@tego.global etd*EJN_baw3wqe2urd
50 chatgpt@tego.global dme@xvr6KAR5zaw1yfw
51 testchatgpt004@gmail.com dangky_saber
52 testopenai003@gmail.com dangky_saber
53 testchatgpt002@gmail.com dangky_saber
54 testopenai001@gmail.com dangky_saber
55 daubotq0123@gmail.com duyduy11
56 locmaymo@gmail.com ungholocnhe
57 phamlocfreechatgpt@gmail.com ungholocnhe

Thông tin thêm

58 khiethieuqua@gmail.com khiethieuqua
59 chatgpt2@maihuybao.dev maihuybao
60 chatgpt3@maihuybao.dev maihuybao
61 chatgpt4@maihuybao.dev maihuybao
62 chatgpt5@maihuybao.dev maihuybao
63 gouflex40@gmail.com deployiadell22
64 joseno2308@gmail.com *josejose*
65 tarchis03@gmail.com adriamsfalconett
66 m.smigielski2001@gmail.com 01290705037PorcupineTree
67 zeeshan223742@gmail.com shani.3244
68 paolariverospy@gmail.com h1010103030
69 mitzubob@gmail.com Dalle12!
70 iuly07raul05@gmail.com Stefymihai2005?
71 mihaialex2308@gmail.com 23082011
72 saulea.s@yahoo.com ec%%HS5H?v3DhA&
73 chngalvin30@gmail.com Chng747822
74 mofc1903@gmail.com mofc0147
75 danny.petrigal@gmail.com dannybobo2010
76 sadettinsenol0606@gmail.com KAMUguv0
77 lucianoparavati@hotmail.com 48547689

CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ