Các icon thường xuyên dùng trong theme Flatsome

DOWNLOAD CÁC ICON  TẠI ĐÂY

Icon
Icon

Có 2 cách dùng bằng html và css

Dùng bằng html ta dùng đoạn code và thay thế các icon vào trong đoạn code đó

<span class=”icon-lock” style=”font-family:fl-icons; “></span> Đây là icon Lock của flatsome

Dùng bằng css ta dùng đoạn code sau

span.lienhe:before
{
content:”\e003″;
font-family: fl-icons;
}

DOWNLOAD CÁC ICON  TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dark mode